Hör Niclas Gustafsson berätta om vår brandavdelning.