Madelene Öhrström har arbetat på STANLEY Securitys SOC i nio år och har under den tiden hunnit med flera olika roller. Just nu jobbar Madelene med två olika roller, både som servicekoordinator och med den helt nya rollen som utbildningsansvarig för SOC.

Du jobbar med två olika roller, kan du berätta lite om dem?
Ja, exakt! Jag jobbar både som servicekoordinator och utbildningsansvarig. Jag har jobbat som servicekoordinator i ungefär ett år. I den rollen har jag koll på hur våra flöden och rutiner ser ut. Jag kollar också över hur vi kan hantera våra ordrar på bästa sätt, så att de fungerar felfritt för både kund och operatör. Jag har också precis påbörjat en ny tjänst, som utbildningsansvarig. Den rollen är ny både för mig och för SOC överlag. Där ska jag se över vilka utbildningar som kan vara med och bidra till en ännu bättre SOC. Där ingår allt ifrån att ta fram utbildningar till nyanställda och utbildning till redan anställda i kompentenshöjande syfte. Där är det viktigt att försöka arbeta så proaktivt som möjligt och se behoven innan de faktiskt uppstår.

Vad ser du för utmaningar med dina arbetsroller?
En stor utmaning i mitt arbete är att försöka se vilka behov som finns. Jag måste alltid ha koll på hela branschen, och försöka förstå omvärlden. Det gör att jag ofta måste utmana mig själv och mitt sätt att se på saker. Jag har ju jobbat på SOC i nästan nio år, vilket gör att det är lätt att stirra sig blind på att vissa saker ska vara som de alltid har varit. Men jag måste försöka tänka nytt hela tiden, och tänker ofta ”nej stopp, fastna inte här. Det finns andra sätt!”. Vilket också helt klart är det roligaste med mitt jobb!

Vad är det som driver dig till att fortsätta jobba på STANLEY Security?
Det är väldigt kul att vara del i ett stort sammanhang, STANLEY Security finns i hela världen. Och vi har väldigt roligt på SOC med otroligt bra sammanhållning. Man hjälps alltid åt vilket är fantastiskt. Jag är själv i min roll, men jag är ändå aldrig ensam. Det finns alltid någon jag kan ta hjälp av och det händer alltid någonting någonstans. Jag trivs i en arbetsmiljö med mycket puls, och det finns det verkligen här. Sen är det såklart väldigt motiverande att det finns så otroligt mycket kompetens i samma rum. Jag kan få svar på det mesta utan att behöva gå ut ur rummet, det är väldigt härligt och gör en väldigt taggad på att lära mer och bli ännu bättre!