Att jobba i händelsernas centrum är något som Louise Hagström har full koll på. I snart två år har hon jobbat i STANLEY Securitys kärna – Säkerhetscenter.

Hej Louise! Berätta om ditt jobb.
Jag jobbar på Säkerhetscenters Backoffice som är en del av vår kundtjänst. Där arbetar jag med att administrera och lägga in förutsättningar i våra system för att vi ska kunna ta emot kundernas larm. Jag har även koll på hur vi ska lösa och implementera olika åtgärdsinstruktioner, som helt enkelt innebär hur olika kunder vill att vi ska agera på deras olika larmsignaler. Vi tar även emot en del kundsamtal på backoffice och hjälper kunderna i deras mer vardagliga ärenden.

Kul! Vad kan det innebära mer specifikt?
Jo, det innebär att jag till att börja med lägger in alla kundspecifika uppgifter i systemen samt kopplar kundernas instruktioner till rätt larmsignal. När tekniker sedan är ute för att installera anläggningen säkerställer jag att signalerna inkommer på rätt sätt hos oss och att tekniker genomfört installationen korrekt. Om något inte stämmer kontrollerar vi vad som är fel och ser till att åtgärda det. När allt ser grönt ut är det vi på backoffice som driftsätter anläggningen.

Alla jobb har sina utmaningar, vilka ser du i ditt jobb?
En speciell del är ju att vi arbetar mot alla våra segment, alltså både brand, högsäkerhet, säkerhetscenter och retail. Vilken typ av säkerhet och larm som de behöver skiljer sig mycket åt, vilket gör att man alltid måste ha bra koll på ett brett område. Samtidigt gör detta att det alltid är spännande att jobba på Säkerhetscenter. Man sitter verkligen där det händer, i händelsernas centrum.

Och det bästa med ditt jobb, vad är det?
Det bästa med mitt jobb är att jag har helt fantastiska kollegor på backoffice! Utöver det är det är det fantastiskt att se till att våra kunder får bästa möjliga säkerhet utifrån sina utmaningar. Det är en stor tjänst, och verkligen ett stort ansvar. Att få hjälpa våra kunder med sina säkerhetsfrågor och göra att de känner sig trygga gör att man känner sig väldigt betydelsefull.