Hos AB SVAFO i Studsvik avvecklas kärnkraften

Kärnkraft har alltid väckt debatt. Oavsett kunskap eller tidigare erfarenheter har nästan alla människor man träffar en stark åsikt gällande kärnkraftens vara eller icke vara. I Sverige har vi bestämt att kärnkraften ska ”avvecklas i den takt som är möjlig”. SVAFO har till uppgift att på ett säkert, miljömässigt och ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen. Uppdraget är ett gemensamt samhällsintresse.

Verksamheten bedrivs utan vinstintresse under tillsyn av strålsäkerhetsmyndigheten, SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten). SVAFO ägs av kraftbolagen Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG AB. Verksamhetens anläggningar måste ha ett avancerat skydd för att säkerställa att ingenting blir stulet, men framförallt att inte någon råkar gå in på fel område och skadas eller att material blir förstört.

 

Vi träffar Curt Johansson, säkerhetsskyddschef på SVAFO för en pratstund om samarbetet med STANLEY Security och hur det är att vara ansvarig för den här typen av anläggning.

 

Du har jobbat länge i säkerhetsbranschen, både på leverantörs- och beställarsidan. Hur är det att jobba på SVAFO och tillsammans med STANLEY Security?

Det är väldigt spännande! Anläggningen vid Studsvik etablerades redan i slutet på 50-talet och man var tidiga med att tänka på säkerhetsfrågorna. När de säkerhetstekniska bitarna skulle köpas

började man samarbeta med Securitas, ett samarbete som har fortlöpt genom olika företagskonstellationer till att nu vara ett samarbete med STANLEY Security.

 

Det är länge! Jag kan tänka mig att tekniken utvecklats en del under den perioden?

Absolut, vi har fått förnya rätt mycket teknik och det gäller allt ifrån brand, inbrott och

kamera till passersystem och managementsystem. Vi har alltid tittat på många olika leverantörer för att jämföra. Där är kraven från SSM mycket avgörande men det handlar också om inställningstider och andra kritiska parametrar.

Hur ser samarbetet ut?

Jag ska vara ärlig och säga att det varit lite upp och ner med samarbetet under åren, men idag är det väldigt bra. Sedan 2013 jobbar vi i ett tätt samarbete med Linköpingskontoret där dialogen mellan oss och STANLEY Security har varit direkt avgörande för att utvecklingen av samarbetet har gått så bra som det har. Vi har lagt mycket tid på att sätta ihop ett noggrant och som vi tycker för oss passande avtal. Det kan kännas väldigt jobbigt när man sitter mitt i det och utformar avtalet, men är nog en utav nycklarna till att samarbetet funkar så bra.

Kan du berätta lite hur avtalet ser ut?

Inte i detalj men det finns en del punkter som självklart är avgörande. Dels att vi har snabb inställningstid vid akuta behov och sen har vi många servicekontroller för att upprätthålla ett bra skydd över tid. Serviceteknikerna hos STANLEY Security gör ett jättebra arbete och är suveränt duktiga på att återrapportera! Känns som vi har en ärlig och bra dialog. Vi har sedan kortare avstämning varannan vecka och kvartalsmöten där vi ser hur vi ligger till och hur vi kan förbättra oss ytterligare.

Är det något som kan bli ännu bättre?

Gränssnittet mellan kommunikation och säkerhet skulle kunna vara lite bättre. Sen en sak jag tycker gäller alla typer av leverantörer är att kunna vara flexibla i leveransen. Har man inte full koll på en del, kanske man ska låta någon annan göra det.

Om vi ska prata lite framtid! Vad tror du händer inom säkerhetsbranschen de kommande åren?

Man måste självklart prata om tekniken. Idag finns det massor av välfungerande teknik som inte har riktigt kommit till oss i säkerhetsbranschen än. Detta kommer påverka arbetsuppgifter och jobb väldigt mycket, tekniska lösningar kommer kunna ersätta många delar. Om vi ska prata kärnkraft så har säkerhetsbranschen en del möjligheter där med. Eftersom kärnkraft inte ska utvecklas i Sverige så finns det en hel del som kommer rivas. Detta ska hanteras och skyddas på något sätt!

Tack så mycket!

Tack själv!