Christoffer Moilanen berättar om sin tjänst som teknikansvarig på vårt Säkerhetscenter.