Carl Vilhelm Crona arbetar som försäljningschef på STANLEY Securitys brandavdelning, och har gjort det sedan 2011. Vi pratade med honom för att få höra mer om vad han jobbar med.

Hej Carl, berätta lite vad du jobbar med?
Jag jobbar som försäljningschef för STANLEY Securitys brandavdelning och det har jag gjort sedan 2011. Jag började på STANLEY Security redan 2009, men då som regionchef för affärsområde Brand.

Mitt arbete går framförallt ut på att tillsammans med säljorganisationen bibehålla och utveckla vår affär inom brandskydd. I detta arbete ingår det att säkerställa att vi har många och rätt aktiviteter på marknaden kopplat till nya och befintliga kunder. Här krävs det att vi har långa- och kortsiktiga affärsplaner för varje individ och för den lokala marknad vi bearbetar. Affären kan skilja sig ganska markant beroende av vart i landet du befinner dig. Jag hoppas även kunna bidra med att motivera och coacha kollegor inom organisationen för att vi ska kunna bli ännu bättre och därigenom nå våra mål.

Totalt på hela företaget är vi väl ca 150 personer som har en koppling till brand. Det finns en otrolig kompetens bland dessa dedikerade kollegor som består av servicetekniker, driftsättare, projektledare, säljare samt olika produkt- och supportfunktioner. Inom säljavdelningen är vi ungefär 25 personer som sitter utspridda på merparten av våra kontor.

Jag arbetar även med Branddagarna, ett nationellt evenemang där vi tar en viktig roll som branschledande aktör. Vi ser ett ansvar i att förse både våra kunder och branschen med kunskap och samtidigt erbjuda nätverksmöjligheter för erfarenhetsutbyte och det är Branddagarna ett bra exempel på.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är framförallt bredden på kunder och de uppdrag vi får. Det kan vara alltifrån en förskola som har krav på att ha brandlarm till ett stort företag som har en egen ambition av att ha ett heltäckande brandskydd. På en industri är brandlarmet till stor del kopplat till driftsäkerhet för att minimera produktionsstopp. Eftersom brandskydd kan vara en ganska allmän lösning, som behövs oavsett verksamhet, får vi jobba med väldigt olika kunder inom en mängd branscher.

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?
Brandskydd är en relativt konservativ marknad rent produktmässigt. Det kan ta lång tid att få fram nya produkter, mycket tester och godkännanden enligt normer och regelverk på nationell och europeisk nivå som gör att branschen rör sig långsammare. Våra produkter har en lång livscykel, med viss uppdatering såklart, men konsekvensen är att vi blir riktigt vassa och specialiserade på det vi gör och erbjuder.

Hur tror du framtiden för brandskydd kommer att se ut?
I framtiden tror jag att vi kommer binda fler indikatorer, från andra typer av uppkopplade enheter, och använda i det totala brandskyddet. Det kommer i större utsträckning gå att samnyttja kameror och andra delar av en anläggnings säkerhetslösning för att identifiera en brand vilket medför smartare, snabbare och bättre insatser vid bränder. Riskmedvetenhet och ökat krav på trygghet kommer göra att marknaden fortsätter växa.