…
Play

Smartare resvägar

Smartare resvägarFÖR EFFEKTIVARE ARBETE

Smartare resvägar för effektivare arbete

Jag ser ett behov av att vi på service blir mer effektiva och gör mer på samma resa.

Exakt format är jag inte klar över, men vi skulle behöva ha en interaktiv karta kopplad till QUL, där adresser vi har anmälda jobb på är markerade. Kanske färgkodning baserat på om det är utökning, felanmälan eller revision. Kanske att den ska visa alla revisioner i innevarande och nästa månad. Tror det skulle öka varseblivningen och göra att vi löser fler saker när vi ändå är ute. Det kan gå att planera sig ganska långt, men i den dagliga, operativa verksamheten hinns det inte alltid med. När vi åker på jobb som vi av olika orsaker inte kan påbörja (t ex tillstånd) eller måste stoppa (verksamhet/material) så kan man snabbt hitta något annat att göra i närheten, i stället för att åka tillbaka till kontoret direkt.

Svar från STANLEY Inkubatorn:

Vi har nu tagit hjälp av en modul som heter Astea med PDA (smart phone), där det finns en kartfunktion som har de applikationer som föreslagits!

Har du någon idé?