…
Play

Modernisera kalkylarbetet

Modernisera kalkylarbetetMED RITNINGAR OCH DOKUMENT

Modernisera kalkylarbetet med ritningar och dokument.

Det är dags att gå från papper och penna till ett mer digitaliserat arbetssätt. För detta finns en programvara som heter Bluebeam Revu. Denna säljs med anpassningar av ett företag som heter Kalkylhjälp. Med programmet kan man automatisera ”mängdning” på prickade ritningar i PDF-format.

Svar från STANLEY Inkubatorn:

Vi har tillsammans med några från Technical Sales Support tittat på programvaran som kan bli ett bra och modernt hjälpmedel som kan kvalitetssäkra och samtidigt minska arbetsinsatsen. Nu finns det på plats för vidare utvärdering.

Har du någon idé?