…
Play

Fler och

Fler ochTYDLIGARE UTBILDNINGAR

Fler och tydligare utbildningar

Vi ligger efter på utbildningssidan anser jag. Nu börjar det komma mycket självstudieutbildningar, det kan vara bra. Jag skulle vilja ha alla dessa utbildningarna som är värda att använda samlade på ett ställe likadant som vi gjort på Navet med \”Våra rutiner och Prosesser\” uppdelat på Brand, Säkerhet etc.

Svar från STANLEY Inkubatorn:

Detta är en bra synpunkt/förslag.
Vi är snart i fas när det gäller administration av utbildningar. Vi har anlitat en konsult som arbetar med att se över hela vår utbildningsprocess (alla utbildningar i företaget) samt att vi just nu upphandlar ett system där vi kan administrera utbildningar, bygga egna e-utbildningar samt genomföra självstudier.
Vi testar just nu även en metod att filma egna utbildningar för självstudier längre fram.
Arbete pågår.

 

Har du någon idé?