…
Play

Elektroniska hjälpmedel vid

Elektroniska hjälpmedel vidTEST AV BRANDLARM

Elektroniska hjälpmedel vid test av brandlarm

Det har under åren funnits utkast på olika lösningar på hur vi kan få en logg eller ett larm direkt i telefonen men alla löser det olika och dokument mm som vi då får fram, ser olika ut. Jag skulle vilja ha en produkt som vi kan köpa av Stanley som även inkluderar slutdokument som vi kan lämna till kund, detta skulle spara tid och pengar.

Svar från STANLEY Inkubatorn:

Tack för ett bra förslag. Förslaget är nu omhändertaget av Brandproduktion för vidare utveckling!

Har du någon idé?