9/5 - Låsbloggen

Vårt låsschema Copy

Många företag saknar rutiner för hanteringen av fysiska nycklar. Med vårt låsschema håller vi reda på vilka nycklar din verksamhet är beroende av, var de passar och vem som har tillgång till dem, vi håller reda på vilka dörrar som är avsedda för utrymning. Om vi får förtroendet att hantera din låsmiljö tillsammans med leveransen, driften och servicen av din elektroniska entrélösning kan vi fullt ut säkra så att alla passager och utrymningsvägar fungerar som de skall.

Många företag saknar rutiner för hanteringen av fysiska nycklar. Med vårt låsschema håller vi reda på vilka nycklar din verksamhet är beroende av, var de passar och vem som har tillgång till dem, vi håller reda på vilka dörrar som är avsedda för utrymning. Om vi får förtroendet att hantera din låsmiljö tillsammans med leveransen, driften och servicen av din elektroniska entrélösning kan vi fullt ut säkra så att alla passager och utrymningsvägar fungerar som de skall.

Läs mer

8/5 - Låsbloggen

Vårt låsschema

Många företag saknar rutiner för hanteringen av fysiska nycklar. Med vårt låsschema håller vi reda på vilka nycklar din verksamhet är beroende av.

Läs mer